خدمات روابط عمومی

  • افکار سنجی و نظر سنجی : افکارسنجی و نظرسنجی امکان دریافت آمار و ارقام را برای کسب و کار یا ارگان و سازمان شما را فراهم می کند بدین ترتیب می توانید با داشتن آمار و ارقام بهترین نتیجه را کسب کنید
  • تولید محتوا:فضای مجازی و نشریات
  • ارائه برنامه راهبردی روابط عمومی : تمامی ارگان ها و سازمان ها و کسب و کار ها می بایست از یک برنامه یک ساله روابط عمومی بهره مند شوند تا بتوانند به درستی کسب و کار خود را توسعه دهند و در مسیری درست گام بردارند .
  • آسیب شناسی ارتباطی: در هر ارگان یا کسب و کاری نقاط ضعفی وجود دارد که سبب ضعف ارتباطی سازمان شما با مخاطبانش خواهد شد . این وظیفه ماست که آسیب ها را شناسایی و راهکار هایی به شما ارایه دهیم .
  • مشاوره و توانمندسازی روابط عمومی :“موسسه فرهنگی روابط عمومی رابین پویش رستا” با عنایت به رویکرد علمی- تخصصی خود در خصوص تاکید بر تحقیق، پژوهش و ارزیابی فعالیت های روابط عمومی، اقدام به راه اندازی “مرکز مطالعات ارتباطی و افکار عمومی” کرده است .
  • مخاطب پژوهی (مخاطب شناسی) :در تمامی سازمان ها و ارگان ها به خصوص روابط عمومی ها ، مخاطب پژوهی بسیار حائز اهمیت است زیرا شما با شناخت مخاطب هدف خود می توانید برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدتی را برای جذب آن ها داشته باشید .
بالا